Aconsegueix el millor preu per M2 amb els nostres Panells Sandwich
WhatsApp: 683 44 26 08 E-mail: info@panelsandwich.org

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Preguntes freqüents - Panell Sandwich

En aquest article abordarem preguntes i preocupacions comunes sobre els panells sandvitx. Des dels seus usos fins al seu gruix, cobrirem tot allò que necessites saber sobre aquest versàtil material de construcció. Tant si estàs pensant en utilitzar panells sandvitx per a un projecte com si simplement vols conèixer més sobre ells, aquest article us proporcionarà informació valuosa.

Un panell sandvitx, també anomenat panell compost, és una estructura formada per tres elements individuals: un material de nucli de baixa densitat i dos revestiments exteriors units al nucli. El material del nucli és responsable de proporcionar rigidesa al panell, mentre que els revestiments exteriors, típicament de metall, com acer o alumini, ofereixen durabilitat i resistència al panell. Els panells sandvitx s’utilitzen àmpliament en la indústria de la construcció per a teulades, revestiments i aïllaments, a causa de la seva lleugeresa, alt rendiment estructural i excel·lents propietats aïllants.

Els panells sandvitx estan disponibles en una gamma de tipus, cadascun adaptat a diferents demandes estructurals i funcionals. Algunes de les variants més comunes són les següents:

– Panells per a cobertes: Específicament dissenyats per a instal·lacions aèries, aquests panells ofereixen sistemes millorats de drenatge d’aigües, propietats anticongelants i revestiments exteriors resistents als raigs UV per garantir la durabilitat i la protecció contra les inclemències del temps.

– Panells per a parets: Dissenyats per proporcionar un aïllament tèrmic eficaç i una versatilitat estètica a les façanes d’edificis, parets interiors i sistemes de partició. Poden presentar diferents acabats, perfils i colors per complementar dissenys arquitectònics.

– Panells per a cambres frigorífiques: Optimitzats per a entorns de baixa temperatura, com a fàbriques d’aliments i magatzems frigorífics, aquests panells ofereixen un rendiment tèrmic superior i una major resistència a la humitat per conservar la qualitat del producte.

– Panells resistents al foc: Construïts amb propietats ignífugues per millorar la seguretat dels edificis i complir les normes de protecció contra incendis. Aquests panells són fonamentals per minimitzar la propagació del foc i garantir la seguretat dels ocupants en estructures comercials i industrials.

La versatilitat dels panells sandvitx permet utilitzar-los en una àmplia gamma d’aplicacions a diversos sectors. Des d’edificis comercials i industrials fins a estructures residencials, aquests panells serveixen com a component integral en la construcció de:

– Naus industrials i fàbriques

– Edificis agrícoles, com graners i magatzems

– Construcció modular i estructures prefabricades

– Sales blanques i entorns controlats

– Instal·lacions esportives, com poliesportius i gimnasos

– Desenvolupaments comercials i de venda al detall

– Habitatges unifamiliars i projectes residencials

– Magatzems frigorífics i cambres frigorífiques

El cost dels panells sandvitx pot variar en funció de diversos factors, com ara les dimensions, el gruix, els materials de revestiment, el tipus d’aïllament del nucli i les característiques addicionals, com ara la resistència al foc i l’aïllament acústic. A més, les condicions del mercat, els preus dels proveïdors i l’escala del projecte poden influir en el cost total d’adquisició i instal·lació dels panells sandvitx. És aconsellable obtenir pressupostos detallats de fabricants o proveïdors de confiança, tenint en compte els requisits específics i les normes de rendiment, per assegurar-se que els panells escollits s’ajusten al pressupost del projecte ia les expectatives de qualitat.

La instal·lació de panells sandvitx requereix l’observança de les millors pràctiques del sector i de les normes de construcció pertinents per garantir l’estabilitat estructural, la resistència a les inclemències del temps i el rendiment a llarg termini. Una instal·lació adequada és crucial per maximitzar el potencial dels panells sandvitx quant a eficiència tèrmica, control de l’aire i la humitat i la integritat general de l’edifici. Durant el procés d’instal·lació, cal tenir en compte les consideracions següents:

– Preparació del substrat: Assegurar-se que l’estructura o el substrat subjacent estiguin en bones condicions, anivellats i sense residus ni protuberàncies que puguin afectar l’ajust i el rendiment dels panells.

– Aplicació de segellants: Emprar segellants i juntes d’alta qualitat per crear un segellat hermètic a les unions i el perímetre dels panells, evitant l’entrada d’aigua i la fuita d’aire.

– Sistemes de fixació i suport: Utilitzar sistemes de fixació compatibles i resistents, com ara ganxos ocults o cargols passants, per fixar els panells a l’entramat estructural i permetre els moviments tèrmics i les càrregues de vent.

– Mesures de seguretat: aplicar els protocols de seguretat adequats durant la instal·lació, inclòs l’ús d’equips de protecció personal i sistemes de protecció contra caigudes per al treball en alçada.

– Experiència professional: Contractar equips d’instal·lació o contractistes amb experiència i certificats, per garantir la precisió i el compliment de les directrius del fabricant.

Els panells sandvitx són molt apreciats per les seves propietats excepcionals d’aïllament tèrmic, que contribueixen a l’eficiència energètica i al confort interior dels edificis. El material aïllant del nucli, compost comunament de poliuretà rígid, poliestirè o llana mineral, mitiga eficaçment la transferència de calor i redueix els ponts tèrmics, cosa que millora la regulació de la temperatura i redueix els costos de calefacció i refrigeració. La construcció estanca dels panells sandvitx, quan s’instal·len correctament, millora encara més el rendiment tèrmic, en minimitzar la pèrdua de calor i evitar la infiltració d’aire, cosa que crea un entorn interior més sostenible i confortable.

L’espessor típic d’un panell sandvitx pot variar en funció de la seva aplicació prevista i de les exigències concretes del projecte de construcció. Generalment, els panells sandvitx poden tenir un gruix que oscil·la entre 30 mm i 200 mm, i el material del nucli representa una part important de l’espessor total. Els panells més gruixuts solen triar-se per a aplicacions que exigeixen més nivells d’aïllament i resistència estructural, mentre que els més fins poden resultar adequats per a envans i revestiments interiors.

Franquícies StarModul