Aconsegueix el millor preu per M2 amb els nostres Panells Sandwich
WhatsApp: 683 44 26 08 E-mail: info@panelsandwich.org

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Panells Aïllants, un Producte, Molts Avantatges

què aplicar panells sandvitx al teu edifici?

De la construcció industrial a la residencial, de cobertes a parets, els panells sandvitx són la solució per a edificis energèticament eficients. Ofereixen un rendiment excepcional a baix preu, amb infinites possibilitats de personalització.

Els Panells sandvitx i construcció en sec
Els panells sandvitx tenen cada cop més protagonisme, ja que són un element ideal per a la terminació d’estructures aixecades mitjançant la tècnica de construcció en sec.

La possibilitat de dissenyar amb precisió tots els elements necessaris per a la construcció de l’estructura i el revestiment, el respecte dels terminis, els pressupostos de construcció i el rendiment energètic, la durada menor de l’obra i la llibertat arquitectònica són elements que fan molt atractives les estructures de construcció en sec.

Amb aquesta tècnica de construcció, els panells sandvitx són l’element adequat per completar l’envolupant de l’edifici i les particions interiors. Els edificis es beneficien de la lleugeresa, la resistència, la seguretat i la versatilitat, i els espais interiors guanyen en eficàcia d’aïllament tèrmic i acústic.

Panells sandvitx per a un aïllament a mida
Els panells sandvitx es fabriquen amb dues cares portants, normalment metàl·liques, i una capa interna de material aïllant, que en constitueix el nucli. Poden variar en funció dels materials -xapes o capes metàl·liques- i de l’aïllament utilitzat.

El component principal dels panells pot ser de poliestirè expandit, escuma de poliuretà, fibra de vidre, llana de roca, així com fusta, paper, suro, etc. Són elements constructius capaços d’optimitzar el rendiment dels sistemes de calefacció i refrigeració, gràcies a la seva eficàcia aïllant.

Poden utilitzar-se per a cobertes, murs perimetrals i interiors, així com per a usos especials. Els panells sandvitx utilitzats per al tancament vertical dels edificis es tracten com a elements estructurals, amb un disseny adequat i l’avaluació dels requisits necessaris.

Les moltes raons per utilitzar panells sandvitx
Un aïllament eficaç fa que un edifici sigui molt confortable per als usuaris dels espais interiors i contribueix a augmentar el seu valor immobiliari. A més a més, redueix l’impacte mediambiental de l’activitat constructora.

A més d’un bon aïllament, els panells sandvitx presenten altres característiques que els converteixen en una solució avantatjosa:

-resistència mecànica a les tensions
-reacció i resistència al foc
-lleugeresa i facilitat d’instal·lació
-resistència al desgast ia la intempèrie
-possibilitat de muntatge a cobertes existents
-versatilitat de solucions: panells per a cobertes corbes, inclinades, planes
-varietat d’acabats per adaptar-se a diferents estils arquitectònics.

L’aïllament tèrmic dels panells sandvitx
Els panells sandvitx constitueixen una superfície aïllant contínua, minimitzant el risc de ponts tèrmics. Gràcies al seu alt rendiment aïllant, es fan servir molt en la construcció sostenible i en edificis dissenyats per estalviar energia.

Depenent del gruix i del material utilitzat al nucli, la conductivitat tèrmica i els valors d’aïllament dels panells poden variar significativament. Això ofereix loportunitat de dimensionar-los correctament, en funció dels requisits específics.

La insonorització dels panells sandvitx
La massa aïllant de l’interior dels panells sandvitx també contribueix al confort acústic. De fet, hi ha materials amb excel·lents prestacions d’insonorització. Col·locats com a coberta, en lloc de com a parets laterals, redueixen el soroll a l’interior dels espais residencials i de treball, amb notables beneficis per a la qualitat de vida.

Sostres i parets amb panells sandvitx
Nascuts per satisfer la necessitat de grans cobertes aïllants, normalment, en edificis industrials i comercials, els panells sandvitx també s’han aplicat amb èxit a edificis residencials.

Aquest ús, que més que cap altre fa que els edificis siguin més eficients energèticament, té com a objectiu aïllar la teulada, la superfície més gran que està més exposada a la llum solar a l’estiu ia la pèrdua de calor a l’hivern. Si a més a més s’utilitzen panells aïllants per completar l’aïllament de paraments verticals, terres i envans interiors, tenim un edifici capaç d’optimitzar recursos i reduir la pèrdua de calor, amb una elecció sostenible i gratificant.