Aconsegueix el millor preu per M2 amb els nostres Panells Sandwich
WhatsApp: 683 44 26 08 E-mail: info@panelsandwich.org

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Quant costen els panells sandvitx?

És molt difícil determinar un preu universal per a la instal·lació de panells sandvitx, ja que en l’estimació del cost de la construcció s’han d’incloure molts components diferents, així com les diferents escales d’inversió.

Com a estimació aproximada, es poden assumir els costos d’adquisició de material següents:

El preu d’un plafó sandvitx amb un nucli de poliestirè escumat: a partir de 22€ per m2 net.

El preu d’un plafó sandvitx amb nucli de llana mineral: a partir de 26€ per m2 net.

El preu d’un panell sandvitx amb nucli de poliuretà (PIR) – des de 18€ per m2 net

A més del preu de compra dels panells sandvitx, en l’estimació de costos cal tenir en compte el següent:

Costos de mà d’obra

Lloguer de cistelles i elevadors de buit (recomanats per PanelSandwich.ORG)

Compra d’accessoris (fixacions, tapajuntes, juntes) – suposen aprox. el 10-15% del cost de compra de tots els materials

Transport: PanelSandwich.ORG s’encarrega del transport dels panells sandvitx, si el client ho sol·licita.