Aconsegueix el millor preu per M2 amb els nostres Panells Sandwich
WhatsApp: 683 44 26 08 E-mail: info@panelsandwich.org

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Què importa en el disseny del panell sandvitx?

La qualitat d’una coberta d’aquest tipus depèn principalment de la cura que es posi en el disseny i la selecció dels panells sandvitx adequats. Entre altres coses, cal tenir en compte les directrius dels fabricants sobre la capacitat de càrrega dun determinat tipus de panell, així com la forma, el pendent i la superfície de la coberta, i les zones de càrrega de neu i vent.

També pot ser important tenir en compte les càrregues tecnològiques relacionades amb la instal·lació de sistemes d’il·luminació, calefacció, ventilació i drenatge (evacuació de l’aigua de la teulada), així com els elements instal·lats a la coberta de la teulada (claraboies, trapes de fums, trapes de teulada o barreres contra la neu). També cal determinar els tipus de panells sandvitx de cada secció de la coberta i la seva disposició (els panells poden diferir en gruix, llum, nombre de obertures, capacitat de càrrega, etc.), les formes de suport dels panells sandvitx als suports, els tipus de fixacions mecàniques en els suports, les formes d’unió i segellat dels panells sandvitx i la solució per a la protecció contra el llamp.