Aconsegueix el millor preu per M2 amb els nostres Panells Sandwich
WhatsApp: 683 44 26 08 E-mail: info@panelsandwich.org

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Xapa Simple Grecada Façana – Minionda

Xapa Simple Minionda

L’ús de xapa perfilada en revestiments de cobertes i façanes és una solució tècnicament i econòmicament competitiva.
En variar el gruix de la xapa i les característiques geomètriques de la secció, podem obtenir components lleugers capaços de superar diferents obertures.

Els diferents perfils s’obtenen mitjançant el perfilat de bobines de xapa, pre lacada o galvanitzada, laminades en fred.
La xapa perfilada pot ser corrugada o trapezoïdal, sent variables les alçades dels perfils, la seva separació, dimensions i pot portar nervadures rígides o no.

Amb l’objectiu de proporcionar un millor aïllament tèrmic i acústic, es fa servir una capa d’aïllament entre les dues xapes de revestiment.
La fixació de l’estructura secundària es realitza mitjançant cargols galvanitzats, cargols autorroscants d’acer inoxidable o cargols autoperforants.

En el mateix tipus de xapa, també es fabriquen tots els accessoris necessaris per a una correcta impermeabilització en particular: volants, extrems, crestes, degotejos, etc.

Cubierta montada con panel sandwich teja
Cubierta montada con panel sandwich teja
EQUIP propi ESPECIALITZAT PER AL MUNTATGE DE PANELL SANDWICH

Desamiantat i Muntatge de Panell Sandwich

Realitzem el muntatge de panells sandvitx gràcies al nostre equip propi especialitzat en muntatge de cobertes. Ens encarreguem dels mesuraments, subministrament de material, transport i mètodes d’elevació necessaris. Deixeu-ho tot a les nostres mans per a la rehabilitació o el muntatge en obra nova dels nostres panells sandvitx. Si necessiteu desamiantat, disposem d’equips, EPIS i personal preparat per fer-ho, tot complint amb la normativa vigent.

La nostra oficina tècnica revisa tots els productes i materials necessaris per a la instal·lació dels panells, les rematades i elements de fixació. Oferim als nostres clients panells nous i de segona mà com a ocasió al millor preu del mercat. Els avantatges del panell sandvitx de poliuretà és que té poc pes, és ideal per al tancament de cobertes o façanes i és molt aïllant.