Aconsegueix el millor preu per M2 amb els nostres Panells Sandwich
WhatsApp: 683 44 26 08 E-mail: info@panelsandwich.org

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Corretja Metalica – Eixions

Descripció:

Els perfils C i Z d’acer dolç conformats en fred tenen molts avantatges en comparació dels perfils d’acer laminats en calent. El pes contra La resistència és una característica que ha propiciat el creixement exponencial de l‟ús d‟aquestes seccions en la construcció d‟edificacions de les més variades tipologies. Per tant, aquest document conté les propietats de la secció bruta i de la secció eficaç dels perfils de secció C i Z que actualment produeix Panel Sandwich .ORG

cms 2 1

SOL·LICITAR PREU I INFORMACIÓ TÈCNICA

Aplicació:

L’aplicació de perfils d’acer conformats en fred ha mostrat un creixement exponencial com a conseqüència dels avantatges enormes de l’aplicació davant d’altres solucions de la competència.

  • Estructura secundària per a suport de cobertes per a cobertes i façana
  • Envans i compartiments exteriore
  • Revestiments d’edifici
  • Estructures de suport per a sistemes de panells solars o fotovoltaics
  • Pisos intermedi
  • Rehabilitació dedificis.

Qualitat dels materials:

Els perfils C i Z esmentats al catàleg es fabriquen en acer pre galvanitzat segons EN 10346 amb un grau de zinc que varia entre Z10 i Z275, segons els requisits del projecte. Opcionalment, aquest producte es pot subministrar amb un altre tipus dacabat superficial, concretament amb lacat RAL a definir.

Propietats Geomètriques

En l’àmbit de la normativa europea vigent, el dimensionament de perfils d’acer dolç conformats en fred (classe 3 i 4) es fa utilitzant l’Eurocodi 3 Disseny d’estructures d’acer, parts 1.1, 1.3 i 1.5. Aquestes normes presenten models per calcular elements, sotmesos a diferents tipus desforços actuant sols o en combinació, basats en propietats efectives. Els trams tractats aquí compleixen les restriccions previstes a la norma EN 1993-1-3 quant a límits màxims entre la relació dels diferents amples.

Les seccions eficaces i les propietats geomètriques corresponents es van obtenir per separat, per a les situacions de compressió pura, flexió segons i flexió segons z. Això no obstant, aquestes propietats poden ser utilitzades en la verificació de seccions sotmeses a esforços combinats, segons el que preveuen les clàusules 4.3(3) i 4.3(4) de la norma. ÉS 1993-1-3.

Les taules presentades en aquest catàleg contenen les propietats de la secció bruta i les seccions efectives (en compressió i flexió) dels perfils de secció C i Z que componen la nostra gamma. Quant a la secció efectiva, es presenten els moments d’inèrcia i el mòdul elàstic de flexió a les direccions iz, considerant moments flectors positius i negatius, així com l’àrea efectiva i la posició del centre de gravetat amb relació a la posició inicial. (secció bruta) per a esforços de compressió purs.

Per determinar les propietats efectives de les seccions Z, es va considerar una simplificació, que consisteix a calcular les propietats per al mateix sistema d’eixos del perfil C, és a dir, segons els eixos horitzontal i vertical, encara que no són els eixos principals d’inèrcia de aquest. secció.

Suport metàl·lic: cms 1 1

Reforç:

Corretges metàl·liques C Per permetre la transmissió d’esforços de continuïtat en situacions d’empalmament, es van definir connexions estandarditzades per a cadascuna de les situacions depenent del tipus de perfil. Poliuretà (PUR) | Polisocianurat (PIR)

Patrons de perforació:

Corretges metàl·liques C Els perfils en C se subministren amb orificis per cargolar l’estructura principal mitjançant accessoris.

  • Perforació estàndard El trepant estàndard és ovalat en el sentit del desenvolupament longitudinal de les corretges, sent Ø17×25 per a cargols M12-8,8.
  • Centre de Perforació A més de la perforació estàndard, comptem amb equips que ens permeten fer perforacions diversificades i personalitzades, i així complir amb qualsevol requeriment del projecte.

cms ccms z

SOL·LICITAR PREU I INFORMACIÓ TÈCNICA

Cubierta montada con panel sandwich teja
Cubierta montada con panel sandwich teja
EQUIP propi ESPECIALITZAT PER AL MUNTATGE DE PANELL SANDWICH

Desamiantat i Muntatge de Panell Sandwich

Realitzem el muntatge de panells sandvitx gràcies al nostre equip propi especialitzat en muntatge de cobertes. Ens encarreguem dels mesuraments, subministrament de material, transport i mètodes d’elevació necessaris. Deixeu-ho tot a les nostres mans per a la rehabilitació o el muntatge en obra nova dels nostres panells sandvitx. Si necessiteu desamiantat, disposem d’equips, EPIS i personal preparat per fer-ho, tot complint amb la normativa vigent.

La nostra oficina tècnica revisa tots els productes i materials necessaris per a la instal·lació dels panells, les rematades i elements de fixació. Oferim als nostres clients panells nous i de segona mà com a ocasió al millor preu del mercat. Els avantatges del panell sandvitx de poliuretà és que té poc pes, és ideal per al tancament de cobertes o façanes i és molt aïllant.