Aconsegueix el millor preu per M2 amb els nostres Panells Sandwich
WhatsApp: 683 44 26 08 E-mail: info@panelsandwich.org

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Policarbonat Cel·lular – Standar

Policarbonat Cel·lular Standar

Descripció

Panells Policarbonat Cel·lular Standar són làmines de policarbonat amb estructures alveolars que doten el producte d’aïllament i resistència. Totes les làmines de policarbonat estan protegides de Els raigs ultraviolats per coextrusió d’absorbents UV a la cara exterior.

Aplicacions

  • Túnels translúcids
  • Llanternons amb estructura
  • Substitució de vidre a les finestres
  • hivernacles

SOL·LICITAR PREU I INFORMACIÓ TÈCNICA

Sistema de fixació

El sistema de fixaci6 ha de permetre la Lliure dilataci6 de la làmina, per això es desaconsellen les fixacions rfgides o amb cargols passants. Preveure sempre folgança suficient entre el trepant i el cargol.

Estructura

Sempre que sigui possible, s’han de preveure els nervis en el sentit de la màxima pendent de la làmina, d’aquesta forma s’assegura la mànima acumulació de pols als alvèols.

Les làmines necessiten una estructura de suport longitudinal i/o transversal que pot ser de qualsevol naturalesa o geometrfa. A la modulaci6 s’han de respectar les maximes dimensions de la làmina segons el seu gruix i càrregues a suportar i compatibilitzar-les amb un especejament adequat.

Posada en obra i manipulació

Les làmines vénen protegides per un film a les seves dues cares indicant la cara protegida de la radiació solar.

Quan sigui necessari efectuar un segellat de les juntes, cal assegurar la compatibilitat del policarbonat amb el segellant (és recomanable la silicona neutral.

És imprescindible tapar les cel·les per evitar l’entrada de pols a l’interior de la làmina. Es recomana la col·locaci6 de cinta d’alumini als extrems: Lisa, a la part superior i porosa, que permet la sortida de l’aigua de condensaci6 a la part inferior.

En cas de tenir necessitat de perforar la làmina s’han d’usar botons de subjecció.

cms CARACTERISTIQUES

Cubierta montada con panel sandwich teja
Cubierta montada con panel sandwich teja
EQUIP propi ESPECIALITZAT PER AL MUNTATGE DE PANELL SANDWICH

Desamiantat i Muntatge de Panell Sandwich

Realitzem el muntatge de panells sandvitx gràcies al nostre equip propi especialitzat en muntatge de cobertes. Ens encarreguem dels mesuraments, subministrament de material, transport i mètodes d’elevació necessaris. Deixeu-ho tot a les nostres mans per a la rehabilitació o el muntatge en obra nova dels nostres panells sandvitx. Si necessiteu desamiantat, disposem d’equips, EPIS i personal preparat per fer-ho, tot complint amb la normativa vigent.

La nostra oficina tècnica revisa tots els productes i materials necessaris per a la instal·lació dels panells, les rematades i elements de fixació. Oferim als nostres clients panells nous i de segona mà com a ocasió al millor preu del mercat. Els avantatges del panell sandvitx de poliuretà és que té poc pes, és ideal per al tancament de cobertes o façanes i és molt aïllant.