Aconsegueix el millor preu per M2 amb els nostres Panells Sandwich
WhatsApp: 683 44 26 08 E-mail: info@panelsandwich.org

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Lluernari – Compatible Xapa

Esgotat

Descripció:

Macrolux® Rooflite són làmines fabricades per extrusió de policarbonat amb forma ondulada o trapezial protegides per una o dues capes coextruïdes per garantir la resistència als raigs UV.

SOL·LICITAR PREU I INFORMACIÓ TÈCNICA

Aplicació i Avantatges:

 • Cobertes de xapa metàl·lica
 • Dents de serra
 • Transparència
 • Resistència a l’Impacte
 • Corbable en fred

Especificació del producte:

 • Certificat de Reacció al Foc del Producte Macrolux Rooflite segons la norma EN 13501-1. Classificació obtinguda: B s1 d0.
 • Garantia de 10 anys

Instal·lació Recomanable:

 • Sistema de fixació El sistema de fixació ha de permetre la lliure dilatació de la placa, per això es desaconsellen les fixacions rígides o amb cargols passants.

 • Estructura. Cal una estructura de suport transversal, que pot ser de qualsevol naturalesa o geometria. A la modulació s’han de respectar les màximes dimensions de la làmina segons el perfil i les càrregues a suportar.
 • Estructura Portant. La separació màxima entre corretges s’ha de determinar per a cada perfil, en funció de la càrrega que cal suportar i la màxima deformació admissible. En qualsevol cas, aquesta no pot ésser mai superior a 1,20 m.
 • En cas de separacions entre corretges importants (majors d’1,20 m) s’han de col·locar suports intermedis.
 • Dilatació de les plaques. El coeficient de dilatació tèrmica del Policarbonat és sensiblement superior al de les estructures i d’altres productes plàstics, per això és imprescindible preveure sistemes que permetin la lliure dilatació de les làmines. Cal fer forats amb un diàmetre 3 mm més gran que el del cargol.
 • Longitud de les plaques. Les làmines de gran longitud (superior a uns 7 metres) acumulen dilatacions longitudinals d’elevat valor absolut, per la qual cosa s’han d’evitar sempre que sigui possible.
 • En cas de necessitar llums majors es recomanen solapaments transversals, de 150 a 250 mm depenent del pendent de la coberta.
 • Disposició de plaques. La cara especialment protegida contra els raigs UV indicada és la que cal anar a l’exterior. En cobertes tipus sandvitx in situ es recomana instal·lar sempre la làmina blanc-difusora a la cara exterior i la incolora a l’interior.
 • Fixació de les plaques. Els perfils de policarbonat poden ser perforats mitjançant forats i broques estàndard. Els perfils han d’estar subjectes fermament per evitar vibracions; cuidant especialment el trepar en angle recte. Els trepants s’han de fer sempre a una distància mínima de 50 mm de les vores de la làmina.
 • Segellat. S’ha de fer servir sempre silicona neutra. En cap concepte no es pot utilitzar escuma de poliuretà.
 • Solap. El solapament longitudinal es realitza en el sentit oposat a la direcció del vent o pluja. El solapament transversal no ha de ser inferior a 200 mm per sobre de la biga. Cada placa deu sobresortir 100 mm des de línia de fixació de la biga.
 • Seguretat No trepitgeu directament la placa. Les plaques no són transitables.

Mesures: cms Imagen2

Càrrega admissible:

cms Lucernarios cargas

Característiques Tècniques:

cms Lucernarios caracte

SOL·LICITAR PREU I INFORMACIÓ TÈCNICA

Cubierta montada con panel sandwich teja
Cubierta montada con panel sandwich teja
EQUIP propi ESPECIALITZAT PER AL MUNTATGE DE PANELL SANDWICH

Desamiantat i Muntatge de Panell Sandwich

Realitzem el muntatge de panells sandvitx gràcies al nostre equip propi especialitzat en muntatge de cobertes. Ens encarreguem dels mesuraments, subministrament de material, transport i mètodes d’elevació necessaris. Deixeu-ho tot a les nostres mans per a la rehabilitació o el muntatge en obra nova dels nostres panells sandvitx. Si necessiteu desamiantat, disposem d’equips, EPIS i personal preparat per fer-ho, tot complint amb la normativa vigent.

La nostra oficina tècnica revisa tots els productes i materials necessaris per a la instal·lació dels panells, les rematades i elements de fixació. Oferim als nostres clients panells nous i de segona mà com a ocasió al millor preu del mercat. Els avantatges del panell sandvitx de poliuretà és que té poc pes, és ideal per al tancament de cobertes o façanes i és molt aïllant.